free site builder
O Projektu

Naziv projekta: Vjetar u leđa - faza III
Korisnik: Grad Samobor
Posredničko tijelo razine 1: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Posredničko tijelo razine 2: Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Razdoblje provedbe projekta: 48 mjeseci počevši od kolovoza 2017. godine
Ukupna vrijednost projekta: 5.617.423,20 kn, od čega Europska unija financira 85%, odnosno 4.774.809,70 kn iz Europskog socijalnog fonda

Ciljevi projekta:
- Omogućavanje jednakih mogućnosti obrazovanja za svu djecu
- Unaprjeđenje položaja djece s teškoćama u razvoju i njihovih roditelja
- Stvaranje uvjeta za aktivno sudjelovanje djece s teškoćama u razvoju u                  društvenim aktivnostima

Uloga pomoćnika u nastavi: Pružanje pomoći prema individualnim potrebama učenika s posebnim potrebama ili teškoćama u razvoju. Poticanje samostalnosti djeteta u suradnji sa stručnim timom škole i roditeljima

Inkluzivna edukacija: Omogućava obrazovanje velikog broja djece u svom prirodnom socijalnom okruženju, podrazumijeva potpunu uključenost djece s posebnim potrebama ili teškoćama u razvoju u redovne škole.
Uključivanjem djece s posebnim potrebama ili teškoćama u razvoju u redovne škole postiže se:

- socijalizacija i integracija djece s teškoćama u razvoju
- bolji stav učitelja ili nastavnika prema integraciji djece s posebnim potrebama      ili teškoćama u razvoju
- odrastanje djece s posebnim potrebama ili teškoćama u razvoju u prirodnoj          okolini
- prihvaćanje različitosti
- razvoj tolerancije
- hrabrost u traženju i primanju pomoći od drugih
- razvoj kompletne ličnosti
- jačanje osobnosti
- jačanje odnosa“ Ja mogu“


Više informacija o EU fondovima na stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

www.strukturnifondovi.hr